รถพยาบาล เคลือบสารต้านจุลชีพ
รถพยาบาล เคลือบสารต้านจุลชีพ
@carryboy

รถพยาบาล
เคลือบสารต้านจุลชีพ

นวัตกรรมจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ทีมวิจัยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พัฒนาสารต้านจุลชีพจากนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ พร้อมจับมือภาคเอกชนต่อยอดเป็น “รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ” ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ
ผู้นำการพ่นเคลือบสารต้านจุลชีพ ภายใน รถพยาบาล, รถตู้พยาบาล, รถกระบะพยาบาล, รถกู้ชีพ-กู้ภัย
Ambulance (Box Body) — Mercedes Benz Sprinter
Mercedes Benz Sprinter — Ambulance (Box Body)
Ambulance (Box Body) — Mercedes Benz Sprinter
Mercedes Benz Sprinter — Ambulance (Box Body)
Ambulance (Box Body) — Mercedes Benz Sprinter
Ambulance (Box Body) — Mercedes Benz Sprinter
Ambulance (Box Body) — Mercedes Benz Sprinter
Ambulance (Box Body) — Mercedes Benz Sprinter
Ambulance (Box Body) — Mercedes Benz Sprinter
Ambulance (Box Body) — Mercedes Benz Sprinter
Ambulance (Box Body) — Mercedes Benz Sprinter
Ambulance (Box Body) — Mercedes Benz Sprinter
นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจสำคัญในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนอกจากการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองบริการและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
เพื่อเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้ว ยังมีบทบาทในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสาขาที่มีความจำเป็น และพัฒนาระบบมาตรฐานให้พร้อมขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์ อย่างเช่น นวัตกรรมการพ่นเคลือบสารต้านจุลชีพในรถพยาบาล
ทีมวิจัยจาก วศ. ซึ่งประกอบด้วย จริยาวดี ศิริจันทรา ธนิษฐา ภูลวรรณ และ วรพงษ์ เจนธนกิจ ร่วมกับ บริษัท.ที.เค.ดี.ไฟเบอร์ จำกัด พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับทั้งผู้ป่วย พนักงานขับรถยนต์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ปัจจุบันได้มีการผลักดันให้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว
จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เปิดเผยว่า ทีมวิจัย วศ.ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาวัสดุที่เป็น Smart Material
จึงริเริ่มพัฒนา วัสดุเคลือบผิวอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือ สารต้านจุลชีพที่มีส่วนประกอบของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ขึ้นตั้งแต่ปี 2560 และ ประสบความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการ
Ambulance Van — Toyota Commuter
Toyota Commuter — Van Ambulance
Ambulance Van — Toyota Commuter
รถตู้พยาบาล เคลือบสารต้านจุลชีพ
รถตู้พยาบาล เคลือบสารต้านจุลชีพ
ปัจจุบัน สารต้านจุลชีพ ดังกล่าวได้ผ่านการรับรองมาตรฐานประสิทธิภาพจาก NanoQ หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคมากถึง 99.95% ในแบคทีเรียชนิด Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ซึ่งแบคทีเรียทั้งสองเป็นแบคทีเรียมาตรฐานที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพ
จากความสำเร็จดังกล่าว ได้มีการต่อยอดงานวิจัยตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน โดย วศ.ได้มีความร่วมมือกับ บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จำกัด (แครี่บอย) ในการพัฒนากระบวนการฉีดเคลือบสารต้านจุลชีพบนพื้นผิวภายในรถพยาบาล รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ในรถพยาบาล
รับพ่นเคลือบสารต้านจุลชีพ ภายใน รถพยาบาล, รถตู้พยาบาล, รถกระบะพยาบาล, รถกู้ชีพ-กู้ภัย
Ambulance Van — Toyota Commuter
Ambulance Van — Toyota Commuter
Ambulance Van — Toyota Commuter
Ambulance Van — Toyota Commuter
Ambulance Van — Toyota Commuter
Ambulance Van — Toyota Commuter
เนื่องจากรถพยาบาลมักจะถูกใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น หากห้องโดยสารรถพยาบาลไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม จะทำให้ กลายเป็นแหล่งสะสมของจุลชีพ
แต่หากพื้นผิวภายในห้องโดยสารมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพ ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และ แพร่เชื้อได้
นวัตกรรมการพ่นเคลือบสารต้านจุลชีพ ที่พัฒนาขึ้น สามารถพ่นเคลือบได้สม่ำเสมอบนพื้นผิวแต่ละชนิด ในทุกชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารของรถพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น เบาะหนัง พื้นยาง พื้นโลหะ รวมถึงผนังไฟเบอร์กลาส
นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนพื้นผิวของสารต้านจุลชีพ ทีมวิจัยได้พัฒนาวิธีการทดสอบการยึดเกาะบนพื้นผิวต่างๆ พบว่า แม้ว่าจะผ่านการทำความสะอาดด้วยวิธีปกติแล้วถึง 100 ครั้ง สารเคลือบเหล่านี้ก็ยังยึดติดบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ได้
Ambulance Pickup Truck — Toyota Hilux Revo
Ambulance Pickup Truck — Toyota Hilux Revo
Ambulance Pickup Truck — Toyota Hilux Revo
Ambulance Pickup Truck — Toyota Hilux Revo
ประโยชน์ของนวัตกรรมนี้นอกจากจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระบบส่งต่อผู้ป่วยในรถพยาบาลแล้ว ยังลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องโดยสาร และพนักงานขับรถยนต์
ปัจจุบัน รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จาก บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร์ จำกัด ได้รับการขึ้น บัญชีนวัตกรรมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 – พ.ศ.2571 นอกจากนี้บริษัท ที.เค.ดี. ไฟเบอร์ จำกัด  ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วศ. ยังเปิดให้บริการเคลือบสารต้านจุลชีพสำหรับรถประเภทต่างๆ อีกด้วย
สำหรับ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะมีการนำไปจัดแสดงในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 หรือ Techno Mart 2022  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ที่ชั้น G บริเวณทางเชื่อมระหว่างสยามดิสคัพเวอรี่และสยามเซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ.
ที่ แครี่บอย เราเชี่ยวชาญและมีความชำนาญ เรื่อง การออกแบบ และ ผลิต รถฉุกเฉิน ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และ สนับสนุนการปฏิบัติงานบนรถพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์

แครี่บอย (รถพยาบาล)

บริษัท ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จำกัด
888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว,
เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
10520
เวลาทำการ :
จันทร์ — เสาร์
8:00 — 17:00 น.

โทรศัพท์ : 0-2360-7555
แฟกซ์ : 0-2360-7551
อีเมล : [email protected]

ไลน์ — Carryboy Official
ID : @carryboy
https://lin.ee/nGytPeX
เฟซบุ๊ก Carryboy Club
ยูทูบ Carryboy Online
อิCarryboy Online
@carryboy.official
ISO 9001
คุณภาพ
ISO 14001
สิ่งแวดล้อม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2567-2568
เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอ สมาร์ทโฟน
ติดตาม

แครี่บอย

ที่ แครี่บอย เราเชื่อมั่นว่าอนาคตเป็นของผู้ผลิตที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งเรื่องการออกแบบ แนวคิดที่สร้างสรรค์ และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับอนาคต... แครี่บอย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และตรงตามความต้องการ เหมาะสมกับการใช้งาน... เราพร้อมสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่เพื่อคุณ
©
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2567-2568 แครี่บอย

ตัวแทนจำหน่าย

ยินดีตอนรับสู่ แครี่บอย

ขายดีอันดับหนึ่ง ของเมืองไทย บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส, รถดัดแปลงพิเศษ, รถบ้าน, รถตู้บรรทุก, รถพยาบาล, รถกู้ภัย, ฝาครอบกระบะและ ชุดตกแต่งยานยนต์ ชั้นนำ กว่า 1,000 รายการ มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจำหน่าย ศูนย์อะไหล่และบริการกว่า 750 แห่งทั่วประเทศ และมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
เราทำได้ทุกอย่าง !!