รถตู้พยาบาล (Van Ambulance) — รถพยาบาลฉุกเฉิน
รถตู้พยาบาล (Van Ambulance) — รถพยาบาลฉุกเฉิน
รถตู้พยาบาล (Van Ambulance) — รถพยาบาลฉุกเฉิน
รถตู้พยาบาล (Ambulance Van) — รูปลักษณ์ภายใน
รถตู้พยาบาล (Ambulance Van) — ผู้ผลิต
@carryboy

รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถตู้พยาบาล กู้ชีพขั้นสูง (ALS) พร้อม ดูแล รักษาพยาบาล ผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยเทคนิคชั้นสูง ครบครันกับอุปกรณ์ช่วยชีวิตมากมาย
รถตู้พยาบาล (Van Ambulance) — รถฉุกเฉิน
รถตู้พยาบาล (Van Ambulance) — รถฉุกเฉิน
รถตู้พยาบาล (Ambulance Van) — รถฉุกเฉินได้รับอนุญาตแล้ว

ABL-COMMU-ALSV-R

ผู้นำการผลิตรถพยาบาล กว่า 42 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนา รถพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยชีวิต ผู้ป่วย ฯลฯ
รถตู้พยาบาล (Van Ambulance) — รูปลักษณ์ภายใน
ระยะ ≈ ภายใน และ ภายนอก รถตู้พยาบาล
ภายใน 3,200 x 1,750 x 1,450 มม.
ภายนอก 5,915 x 1,950 x 2,360 มม.
เราสร้างทุกอย่างภายในบริษัทและมีพนักงานและอุปกรณ์เพื่อสร้างรถตู้พยาบาลให้ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

นวัตกรรม และ คุณภาพ

ภายใน รถตู้พยาบาล
ภายใน รถตู้พยาบาล
ภายใน รถตู้พยาบาล
ภายใน รถตู้พยาบาล
ภายใน รถตู้พยาบาล
รูปลักษณะภายใน รถตู้ พยาบาล
รูปลักษณะภายใน รถตู้ พยาบาล
รูปลักษณะภายใน รถตู้ พยาบาล
รูปลักษณะภายใน รถตู้ พยาบาล
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
มิติห้องกว้าง เพิ่มพื้นที่มากขึ้นเพื่อความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วย และ ผู้ปฏิบัติงาน (หมอ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)
ชุดรางอินทิเกรต (Integrate) — ติดตั้ง เครื่องมือ และ ยึดอุปกรณ์ การ แพทย์ ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพ แข็งแรง สามารถรับน้ำหนัก ได้มากถึง 35 กิโลกรัม ต่อ 1 ช่อง
ชุดแอร์ระบบ รถตู้พยาบาล
ชุดแอร์ระบบ รถตู้พยาบาล
ชุดแอร์ระบบ รถตู้พยาบาล
ชุดแอร์ระบบ รถตู้พยาบาล
ชุดแอร์ระบบ รถตู้พยาบาล
ชุดแอร์ระบบ รถตู้พยาบาล
Plasma Generator — ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
Negative Ion Generator — ดักจับฝุ่นละออง ด้วยไอออนไนเซอร์
ชุดอุปกรณ์เพดาน
ชุดอุปกรณ์เพดาน
ชุดอุปกรณ์เพดาน
ชุดอุปกรณ์เพดาน
ชุดอุปกรณ์เพดาน
ตู้เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตู้เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตู้เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์
ตู้เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์
แผงควบคุมระบบออกซิเจน
แผงควบคุมระบบออกซิเจน
แผงควบคุมระบบออกซิเจน
แผงควบคุมระบบออกซิเจน
เก้าอี้ รถพยาบาล พร้อม เข็มขัดนิรภัย
เก้าอี้ รถพยาบาล พร้อม เข็มขัดนิรภัย
เก้าอี้ รถพยาบาล พร้อม เข็มขัดนิรภัย
เก้าอี้ รถพยาบาล พร้อม เข็มขัดนิรภัย
เก้าอี้ รถพยาบาล พร้อม เข็มขัดนิรภัย
เก้าอี้ รถพยาบาล พร้อม เข็มขัดนิรภัย
ช่องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ
ช่องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ
ช่องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ
เป้าหมายของเราคือการสร้าง รถตู้พยาบาล คุณภาพสูง สำหรับ โรงพยาบาล, หน่วยงาน, บริษัท, อบต. และ ชุมชนทั่วเมืองไทย

ปลอดภัย มาตรฐานสากล

ปลอดภัย ถังบรรจุออกซิเจน มาตรฐานสากล — Linde PLC
ปลอดภัย ถังบรรจุออกซิเจน มาตรฐานสากล — Linde PLC
ปลอดภัย ถังบรรจุออกซิเจน มาตรฐานสากล — Linde PLC
ปลอดภัย ถังบรรจุออกซิเจน มาตรฐานสากล — Linde PLC
ปลอดภัย ถังบรรจุออกซิเจน มาตรฐานสากล — Linde PLC
ปลอดภัย ถังบรรจุออกซิเจน มาตรฐานสากล — Linde PLC
เราออกแบบ ระบบออกซิเจน และ ระบบไฟฟ้า แยกออกจากกัน
ถังออกซิเจนทุกถังมีการทดสอบความดันสูงสุด ที่ 225 บาร์
เก้าอี้ลำเลียงผู้ป่วย — รถพยาบาล
เก้าอี้ลำเลียงผู้ป่วย — รถพยาบาล
เก้าอี้ลำเลียงผู้ป่วย — รถพยาบาล
พื้นเคลือบสารต้านจุลชีพ เทคโนโลยีนาโน
พื้นเคลือบสารต้านจุลชีพ เทคโนโลยีนาโน
แผงควบคุมไฟฟ้า
แผงควบคุมไฟฟ้า
กล่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
ช่องเสียบ USB คู่ (USB ชาร์จ) และ ช่องเสียบ DC12V
ช่องเสียบ USB คู่ (USB ชาร์จ) และ ช่องเสียบ DC12V
กล่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
กล่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
กล่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
สวิทควบคุมไฟสปอร์ตไลท์ และ สัญญาณฉุกเฉิน
สวิทควบคุมไฟสปอร์ตไลท์ และ สัญญาณฉุกเฉิน
อินเวอร์เตอร์ และ 12V DC เบรกเกอร์
เราพิถีพิถันทุกรายละเอียด พร้อมส่งมอบ รถตู้พยาบาล ที่ไม่เหมือนใครที่ตรงกับความ ต้องการของคุณ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย บาดเจ็บ ฉุกเฉิน
Anti Bacterial
ภายใน — รถตู้พยาบาลฉุกเฉิน เคลือบสารต้านจุลชีพ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วย และ บุคลากรในรถพยาบาล
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถพยาบาลฉุกเฉิน

เสริมความแข็งแรง
เสริมความแข็งแรง
เสริมความแข็งแรง
เสริมความแข็งแรง
กระจก ระหว่าง คนขับ และ ห้องผู้ป่วย
กระจก ระหว่าง คนขับ และ ห้องผู้ป่วย
นาฬิกาผนังดิจิตอล และ  สวิตช์ สัญญาณฉุกเฉิน
Post from RICOH THETA. - Spherical Image - RICOH THETA
ชุดควบคุม เสียงสัญญาณ ไฟสัญญาณ ไมโครโฟน ลำโพงฮอร์น และ วิทยุสื่อสาร
ชุดควบคุม เสียงสัญญาณ ไฟสัญญาณ ไมโครโฟน ลำโพงฮอร์น และ วิทยุสื่อสาร
ชุดควบคุม เสียงสัญญาณ ไฟสัญญาณ ไมโครโฟน ลำโพงฮอร์น และ วิทยุสื่อสาร
ชุดควบคุม เสียงสัญญาณ ไฟสัญญาณ ไมโครโฟน ลำโพงฮอร์น และ วิทยุสื่อสาร
การออกแบบ และ การผลิต ทั้งหมดของเราผ่านการทดสอบ ตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

สัญญาณไฟ, ไซเรน รถฉุกเฉิน

สัญญาณไฟฉุกเฉิน — รถพยาบาล
สัญญาณไฟฉุกเฉิน — รถพยาบาล
สัญญาณไฟฉุกเฉิน — รถพยาบาล
สัญญาณไฟฉุกเฉิน — รถพยาบาล
สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านข้าง
สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านข้าง
สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านข้าง
สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านหน้า
สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านหน้า
สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ท้ายรถ
สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ท้ายรถ
สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ท้ายรถ
สติกเกอร์ รถพยาบาล
เสาวิทยุสื่อสาร
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน ติดหลังคา
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน ติดหลังคา
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน ติดหลังคา
สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านข้าง และ สปอร์ตไลท์
สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านข้าง และ สปอร์ตไลท์
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน ติดหลังคา
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน ติดหลังคา, สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านข้าง, สปอร์ตไลท์
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน ติดหลังคา, สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านข้าง, สปอร์ตไลท์
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน ติดหลังคา, สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านข้าง, สปอร์ตไลท์
สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน ติดหลังคา
• สัญญาณไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน ติดหลังคา ไลท์บาร์ LED (Warning Light Bars) มีหลากหลายรุ่น หลายแบบ หลายสีสัน ให้คุณเลือก
• สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านข้าง ท้ายรถ พร้อม LED สปอตไลท์
• สัญญาณไฟกระพริบ ฉุกเฉิน LED ด้านหน้า
• ออกแบบ ผลิต ติดสติ๊กเกอร์รอบคัน
• ฟิล์มกรองแสงรอบคัน + คาดกระจกหน้า
• เครื่อง รับ-ส่ง วิทยุ คมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งใน รถพยาบาล
• กรอบป้ายทะเบียน
ติดตาม ข่าวสาร รถพยาบาล — การส่งมอบรถพยาบาล, ออกบูธ, ประชาสัมพันธ์, กิจกรรม, งานอีเว้นท์, โรดโชว์ ผ่าน เฟสบุ๊คแฟนเพจ Carryboy ambulance- รถพยาบาล แครี่บอย
Facebook รถพยาบาล
ที่ แครี่บอย เราเชี่ยวชาญและมีความชำนาญ เรื่อง การออกแบบ และ ผลิต รถฉุกเฉิน ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และ สนับสนุนการปฏิบัติงานบนรถพยาบาลของบุคลากรทางการแพทย์

แครี่บอย (รถพยาบาล)

บริษัท ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จำกัด
888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว,
เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร
10520
เวลาทำการ :
จันทร์ — เสาร์
8:00 — 17:00 น.

โทรศัพท์ : 0-2360-7555
แฟกซ์ : 0-2360-7551
อีเมล : [email protected]

ไลน์ — Carryboy Official
ID : @carryboy
https://lin.ee/nGytPeX
เฟซบุ๊ก Carryboy Club
ยูทูบ Carryboy Online
อิCarryboy Online
@carryboy.official
ISO 9001
คุณภาพ
ISO 14001
สิ่งแวดล้อม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2567-2568
เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอ สมาร์ทโฟน
ติดตาม

แครี่บอย

ที่ แครี่บอย เราเชื่อมั่นว่าอนาคตเป็นของผู้ผลิตที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งเรื่องการออกแบบ แนวคิดที่สร้างสรรค์ และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับอนาคต... แครี่บอย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และตรงตามความต้องการ เหมาะสมกับการใช้งาน... เราพร้อมสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่เพื่อคุณ
©
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2567-2568 แครี่บอย

ตัวแทนจำหน่าย

ยินดีตอนรับสู่ แครี่บอย

ขายดีอันดับหนึ่ง ของเมืองไทย บริษัท ที.เค.ดี.ไฟเบอร์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตหลังคาไฟเบอร์กลาส, รถดัดแปลงพิเศษ, รถบ้าน, รถตู้บรรทุก, รถพยาบาล, รถกู้ภัย, ฝาครอบกระบะและ ชุดตกแต่งยานยนต์ ชั้นนำ กว่า 1,000 รายการ มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจำหน่าย ศูนย์อะไหล่และบริการกว่า 750 แห่งทั่วประเทศ และมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
เราทำได้ทุกอย่าง !!